محصولات

لالی الکترونیک اولین تولید کننده آنتن های الکترونیکی(اکتیو) در ایران شما را به مشاهده محصولات تولید شده توسط این مجموعه دعوت می نماید.

جهت رویت محصولات، مجموعه مورد نظرتان را انتخاب بفرمایید.

مدل LE-180 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي
باند VHF-UHF
بدون نياز به تنظيم جهت
قابل استفاده به صورت هوايي و ديواري
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-404 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-150 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
بدون نياز به تنظيم جهت
قابل استفاده به صورت هوايي و ديواري
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

 

آنتن ساده بدون تقويت کننده روميزي مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون ((LED-LCD-PLASMA-CRT
باند VHF-UHF

تقويت کننده باند UHF-VHF

قابل استفاده براي کليه آنتن هاي هوايي و روميزي (بدون تقويت کننده داخلي)

    GAIN      24dB


محافظ الکترونیکی مخصوص لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر با 3 متر کابل استاندارد

تولید این محصول متوقف شده است

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر با 1/2متر کابل استاندارد

تولید این محصول متوقف شده است

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر (مدل آداپتوری)

 تولید این محصول متوقف شده است

 

عبوري 8راه
افت هر انشعاب کمتر از 15dB

افت عبوری کمتر از  4dB
باند UHF-VHF

عبوري 6راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 4راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 3راه
افت هر انشعاب کمتر از 10dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 2راه
افت هر انشعاب کمتر از 8dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 8
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 6
افت هر انشعاب کمتر از 9dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 4
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 3
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 2
افت هر انشعاب کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
  GAIN      30dB     
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
GAIN       30dB  
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
GAIN     30 dB
ماکزيمم خروجي 115dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
 GAIN     40dB
ماکزیمم خروجی   120dB µv

مدل LE140 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده بسيار قوي و تقسيم کننده
باند VHF-UHF
مخصوص ساختمان هايي که از هر واحد 1 کابل به پشت بام آمده است.
براي 8 واخد و قابل گسترش
قابل استفاده براي انواع تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و موتور گردان و منبع تغذيه و ريموت کنترل
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و موتور گردان و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

مدل LE-160 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي
باند VHF-UHF
روميزي و هوايي قابل نصب به ديوار
بدون نياز به تنظيم جهت
مجهز به چراغ خواب
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-707 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

مدل LE-252 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده و منبع تغذيه

مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون (LED-LCD-PLASMA-CRT)
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)

 

آنتن مجهز به تقويت کننده فقظ مخصوص گيرنده هاي ديجيتال
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)

آنتن ساده بدون تقويت کننده هوايي مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون  (LED-LCD-PLASMA-CRT)
باند VHF-UHF

آنتن ساده بدون تقويت کننده مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون ((LED-LCD-PLASMA-CRT
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)