با تقویت کننده

مدل LE-180 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي
باند VHF-UHF
بدون نياز به تنظيم جهت
قابل استفاده به صورت هوايي و ديواري
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-404 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-150 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
بدون نياز به تنظيم جهت
قابل استفاده به صورت هوايي و ديواري
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

 

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و موتور گردان و منبع تغذيه و ريموت کنترل
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و موتور گردان و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

مدل LE-160 مطلب ویژه

آنتن همه جهته مجهز به تقويت کننده داخلي
باند VHF-UHF
روميزي و هوايي قابل نصب به ديوار
بدون نياز به تنظيم جهت
مجهز به چراغ خواب
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

مدل LE-707 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده داخلي و منبع تغذيه
باند VHF-UHF
قابل استفاده براي دو دستگاه تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال

تولید این محصول متوقف شده است

مدل LE-252 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده و منبع تغذيه

مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون (LED-LCD-PLASMA-CRT)
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)

 

آنتن مجهز به تقويت کننده فقظ مخصوص گيرنده هاي ديجيتال
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)