بدون تقویت کننده

آنتن ساده بدون تقويت کننده روميزي مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون ((LED-LCD-PLASMA-CRT
باند VHF-UHF

آنتن ساده بدون تقويت کننده هوايي مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون  (LED-LCD-PLASMA-CRT)
باند VHF-UHF

آنتن ساده بدون تقويت کننده مخصوص گيرنده هاي ديجيتال و انواع تلويزيون ((LED-LCD-PLASMA-CRT
باند VHF-UHF
روميزي با قابليت نصب به ديوار
طراحي زيبا و هماهنگ با ظاهر تلويزيون هاي صفحه تخت و مدرن (LED-LCD)