مرکزی

مدل LE140 مطلب ویژه

آنتن مجهز به تقويت کننده بسيار قوي و تقسيم کننده
باند VHF-UHF
مخصوص ساختمان هايي که از هر واحد 1 کابل به پشت بام آمده است.
براي 8 واخد و قابل گسترش
قابل استفاده براي انواع تلويزيون و دستگاه هاي گيرنده ديجيتال