محافظ های الکترونیکی

محافظ های الکترونیکی (3)

محافظ الکترونیکی مخصوص لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر با 3 متر کابل استاندارد

تولید این محصول متوقف شده است

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر با 1/2متر کابل استاندارد

تولید این محصول متوقف شده است

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر (مدل آداپتوری)

 تولید این محصول متوقف شده است